• Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

0(216) 548 14 16     

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Blok Kat :1 No:19 Ataşehir/İstanbul

İşyeri Sigortası

İşyerinde güvenle ve huzurla çalışmak için işyeri paket sigortası yaptırmakla mümkündür.Bu ürünümüz; işyeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları güvence altına alır. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi sunar.

Teminat altına alınabilecek işyerleri :

- Satış Yerleri, Atölyeler, Depolar, Fabrikalar

-İmalathaneler, Ambar ve Ardiyeler, Özellik Arzeden Yerler

 

Sunulan teminatlar:

Yangın, Yıldırım, İnfilak ,Dahili su, İzolasyon yetersizliğinden kaynaklanan dahili su hasarları ,Fırtına , Kara/hava/deniz taşıtları Çarpması, Yer kayması, Yer kayması ek teminatı civaz kazılar, Duman, Deprem, Sel veya su baskını, Kar ağırlığı, Yangın mali sorumluluğu, Enkaz kaldırma masrafları, Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea), Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, Kira kaybı, Alternatif işyeri değişikliği masrafları, İş durması, Geçici adres nakil, Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı, Taşınan para hırsızlığı, Emniyeti suistimal, Makine kırılması, Elektronik cihaz, Çalışanlara ait özel eşyalar, Cam kırılması sigortası - aynalar dahil-Cam kırılması nedeniyle gıda maddelerinde meydana gelecek bozulma,

Acil Sağlık Hizmetleri, Anadolu Hizmet İşyeri

 Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamı olarak düşünülmelidir.

İzolasyon Yetersizliği Sonucu Oluşan Dahili Su Hasarları 

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından (yer süzgeci bulunan) veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesi ile yakın sebebi derz kaynaklı olan hasarlar teminat kapsamına dahil edilmiştir.

 Eksik Sigorta Klozu

 

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olmaktadır. Kısmi hasarlarda ise, poliçede belirtilen sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki fark % 10 veya daha az ise eksik sigorta uygulanmamaktadır.  

Hemen Size Dönelim