• Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

0(216) 548 14 16     

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Blok Kat :1 No:19 Ataşehir/İstanbul

Nakliyat

Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz.

Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda teminat altına alınır.

Bir başka yük taşıma sigortası olan Kıymet Taşıma Sigortası ürünümüz ile altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşıma aracı ile taşınması sırasında, bir kaza sonucunda zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alıyoruz.

Önemli İstisnalar:

 

  Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar

  Malın mutat akması, ağırlığında ve hacminde mutat eksilme veya mutat aşınma ve yırtılma

  Nakil vasıtasının ya da ambalajın uygunsuzluğu

  Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar

  Radyoaktif kirlenme, bulaşma

  Sigortalının kötü niyeti

  Savaş, Grev, Terör, Kargaşalık vb.  (Ancak, savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi riskler ek prim karşılığında teminat altına   alınabilmektedir.)

Hemen Size Dönelim